0
selection-icon
0
selection-icon
store-logo 目前关闭

游仁生医药保健坊

Kedai Ubat & Tabib Yew Yen Sheng

电针, 刮痧, 拔罐, 推拿, 内科, 针灸

Kangar, Perlis

store-logo 目前关闭

戴丽萍中医师

Tabib Zhong Hua Thai Lee Peng

儿科, 妇科, 内科, 针灸

Taiping, Perak

store-logo 目前关闭

福康堂中医参茸百货行

Fu Kang Tang Enterprise

儿科, 妇科, 推拿, 内科, 针灸

Ipoh, Perak

store-logo 目前关闭

普济坊中医针灸

Pu Ji Fang TCM Acupuncture

推拿, 内科, 针灸

Ipoh, Perak

store-logo 目前关闭

长江药行

Kedai Ubat Chang Jiang

中医, 内科, 针灸

Ipoh, Perak

store-logo 目前关闭

刘针灸医务所

Lau Chinese Physician & Acupuncture

儿科, 妇科, 内科, 针灸

Kuala Kangsar, Perak

store-logo 目前关闭

林启发中医医务所

Lim Kee Fatt Tradisional Chinese Medicine

皮肤科, 眼科, 儿科, 妇科, 推拿, 内科, 针灸

Taiping, Perak

store-logo 目前关闭

益康参茸海味中医药行

Kedai Ubat Yik Hong

儿科, 妇科, 内科, 针灸

Kuala Kangsar, Perak

store-logo 目前关闭

净林堂中医正骨整疗诊所

Chiropractic Choon

经络, 拔罐, 方脉, 内科, 针灸

Kuala Kangsar, Perak

store-logo 目前关闭

陈医务所中西药行

Chan Medical Hall

内科, 针灸

Tanjong Tualang, Perak

store-logo 目前关闭

打昔长江贸易药行

Perniagaan Tasek Cheong Kong

内科, 针灸

Ipoh, Perak

store-logo 目前关闭

关怀您医食馆

Quan Medi Herbs & Foods

内科, 针灸

Ipoh, Perak

store-logo 目前关闭

煌煌中医药店

CCL Huang Huang Enterprise

推拿, 内科, 针灸

Ipoh, Perak

store-logo 目前关闭

健民中医诊所

Kedai Ubat Kang Meng

皮肤科, 儿科, 妇科, 内科, 针灸

Parit Buntar, Perak

store-logo 目前关闭

建安药行

Kedai Kien Onn

方脉, 内科, 针灸

Ipoh, Perak

store-logo 目前关闭

丘氏上海中医诊所

Hew Shanghai Healthcare Centre

出诊, 电针, 刮痧, 拔罐, 儿科, 妇科, 中医, 方脉, 推拿, 内科, 针灸

Ipoh, Perak