0
selection-icon
0
selection-icon
store-logo 目前关闭

广峰中医诊所

Perubatan Akupuntur Kwang Pheng

推拿, 内科, 针灸

Muar, Johor

store-logo 目前关闭

中山中医诊疗所

Pusat Perubatan Tabib Chong

男科, 皮肤科, 眼科, 妇科, 中医, 推拿, 内科, 针灸

Johor Bahru, Johor

store-logo 目前关闭

智明铁打

Kedai Ubat Yong Hua

筋伤骨科

Johor Bahru, Johor

store-logo 目前关闭

复元堂中医针灸药行

TCM Acupunture Centre

内科, 针灸

Johor Bahru, Johor

store-logo 目前关闭

李泓墙医师

Perubatan Akupunktur Lee

推拿, 内科, 针灸

Muar, Johor

store-logo 目前关闭

中华中医药行

Kedai Ubat Zhon Gua

内科, 针灸

Batu Pahat, Johor

store-logo 目前关闭

合宁中医骨伤诊所

Perubatan Cina Lim Han Lin

骨科, 儿科, 推拿, 内科, 针灸

Skudai, Johor

store-logo 目前关闭

张彩跌打医务所

Kedai Tabib Chong Chai

筋伤骨科, 内科

Johor Bahru, Johor

store-logo 目前关闭

东林中医联合诊所

Tabib Cina Tong Lin

刮痧, 保健减肥, 拔罐, 中医, 推拿, 内科, 针灸

Skudai, Johor

store-logo 目前关闭

民安中医诊所

Tabib Min An

筋伤骨科, 推拿

Batu Pahat, Johor

store-logo 目前关闭

大学城中医药行

Kedai Ubat T.U.

皮肤科, 筋伤骨科, 儿科, 妇科, 内科, 针灸

Skudai, Johor

store-logo 目前关闭

神州药房

Chop Shin Chew Drug Store

内科, 针灸

Johor Bahru, Johor

store-logo 目前关闭

同仁堂医局

Tabib Tongzen Tang

男科, 骨科, 经络, 痔疮, 筋伤, 皮肤科, 眼科, 电针, 刮痧, 筋伤骨科, 运动治疗师, 保健减肥, 草药桑拿, 清血, 整脊, 拔罐, 儿科, 妇科, 耳针, 中医, 方脉, 推拿, 内科, 针灸

Johor Bahru, Johor