0
selection-icon
0
selection-icon
store-logo 正在营业

环球药行

Universal Kedai Ubat

皮肤科, 儿科, 妇科, 内科

Batu Pahat, Johor

store-logo 正在营业

福源参茸药行百货酒庄

Kedai Ubat & Perniagaan Fook Yuan

儿科, 妇科, 推拿, 内科, 针灸

Johor Bahru, Johor

store-logo 正在营业

大学城中医药行

Kedai Ubat T.U.

皮肤科, 筋伤骨科, 儿科, 妇科, 内科, 针灸

Skudai, Johor

store-logo 正在营业

同仁堂医局

Tabib Tongzen Tang

男科, 骨科, 经络, 痔疮, 筋伤, 皮肤科, 眼科, 电针, 刮痧, 筋伤骨科, 运动治疗师, 保健减肥, 草药桑拿, 清血, 整脊, 拔罐, 儿科, 妇科, 耳针, 中医, 方脉, 推拿, 内科, 针灸

Johor Bahru, Johor

store-logo 正在营业

保益中医保健诊疗

Kedai Ubat PoYee Trading

保健减肥, 儿科, 推拿, 内科, 针灸

Johor Bahru, Johor

store-logo 正在营业

天津中医诊所

Rawatan Tabib Tian Chin

骨科, 保健减肥, 儿科, 妇科, 推拿, 内科, 针灸

Kulai, Johor

store-logo 正在营业

杏林中医

VCare TCM Centre

儿科, 妇科, 内科

Johor Bahru, Johor

store-logo 正在营业

永泰联参茸药行酒庄

Weng Thye Lian

儿科, 妇科, 内科

Johor Bahru, Johor

store-logo 正在营业

南方参茸百货药行

Kedai Ubat Dan Perniagaan Lam Fong

拔罐, 儿科, 妇科, 内科, 针灸

Johor Bahru, Johor

store-logo 正在营业

复元堂明记参茸药行

Syarikat Fook Guan Tong

拔罐, 儿科, 妇科, 内科, 针灸

Johor Bahru, Johor

store-logo 正在营业

合宁中医骨伤诊所

Perubatan Cina Lim Han Lin

骨科, 儿科, 推拿, 内科, 针灸

Skudai, Johor

store-logo 正在营业

蓝天中医诊所

Perubatan Cina Tabib Seh Haw

筋伤骨科, 保健减肥, 儿科, 妇科, 推拿, 内科, 针灸

Gelang Patah, Johor

store-logo 正在营业

白云中医内科骨伤诊疗所

Rawatan Tabib Pai Yun

筋伤骨科, 保健减肥, 儿科, 妇科, 推拿, 内科, 针灸

Johor Bahru, Johor

store-logo 正在营业

中医治疗所

儿科, 妇科, 推拿, 内科, 针灸

Batu Pahat, Johor

store-logo 正在营业

宏仁轩中医综合诊所

Tabib Dan Akupuntur HongRen Xuan

刮痧, 拔罐, 儿科, 妇科, 推拿, 内科, 针灸

Batu Pahat, Johor

store-logo 正在营业

世康中医诊所医疗中心

Shi Kang Medical Hall

刮痧, 儿科, 妇科, 中医, 内科, 针灸

Johor Bahru, Johor