0
selection-icon
0
selection-icon
store-logo 正在营业

荣济堂中西药行

Yoong Chee Tong Medical Hall

中医, 方脉, 内科

Georgetown, Pulau Pinang

store-logo 正在营业

太医院传统医学中心

Tai E Traditional Complementary Medical

经络, 筋伤骨科, 儿科, 妇科, 中医, 内科, 针灸

Bukit Mertajam, Pulau Pinang

store-logo 正在营业

镛名药行

Kedai Ubat Cina Yong Ming

刮痧, 拔罐, 方脉, 推拿, 内科, 针灸

Bayan Lepas, Pulau Pinang

store-logo 正在营业

黎孝威中医针灸医务所

Lai Hou Wai TCM & Acupunturist Centre

刮痧, 清血, 拔罐, 推拿, 内科, 针灸

Bayan Lepas , Pulau Pinang

store-logo 正在营业

垄镇参茸贸易药行

Loong Chin Medical Hall

内科, 针灸

Bayan Lepas, Pulau Pinang

store-logo 正在营业

德迈高医馆

DrMyKoh Intergrative Healthcare

儿科, 妇科, 内科

Georgetown, Pulau Pinang

store-logo 正在营业

仁爱堂有限公司

Yin Oi Tong Co. Sdn. Bhd.

刮痧, 拔罐, 儿科, 妇科, 中医, 方脉, 推拿, 内科, 针灸

Paya Terubong, Pulau Pinang

store-logo 正在营业

康庆骨伤

Kang Qing TCM Therapy Center

骨科, 刮痧, 拔罐, 推拿

Perai, Pulau Pinang

store-logo 正在营业

仁泽堂中西药行

Ren Ze Tang Chinese Physician Shop

筋伤, 妇科, 内科, 针灸

Jelutong, Pulau Pinang

store-logo 正在营业

惠民药行

Wei Min Medical Hall

儿科, 妇科, 方脉, 内科, 针灸

Georgetown, Pulau Pinang

store-logo 正在营业

林中华养生治疗馆

Leong TCM Treatment Centre

筋伤骨科, 整脊

Butterworth, Pulau Pinang

store-logo 正在营业

强益堂

Zheng Qiang Herbal Remedies Sdn Bhd

Gelugor, Pulau Pinang

store-logo 正在营业

義忠藥行

Kedai Ubat Yi Chong

推拿, 内科, 针灸

Kangar, Perlis

store-logo 正在营业

人安保健堂

Ren Aun Health Care

内科, 针灸

Ipoh, Perak

store-logo 正在营业

长江药行

Kedai Ubat Chang Jiang

中医, 内科, 针灸

Ipoh, Perak

store-logo 正在营业

不留行中医诊所

Batt Lau Hang Chinese Medical

推拿, 内科, 针灸

Ipoh, Perak