0
selection-icon
0
selection-icon
store-logo 正在营业

中医治疗所

儿科, 妇科, 推拿, 内科, 针灸

Batu Pahat, Johor

store-logo 正在营业

国医堂

Guoyi Tang Medical Center

筋伤骨科, 整脊, 儿科, 妇科, 推拿, 内科, 针灸

Johor Bahru, Johor

store-logo 目前关闭

天津中医诊所

Rawatan Tabib Tian Chin

骨科, 保健减肥, 儿科, 妇科, 推拿, 内科, 针灸

Kulai, Johor

store-logo 目前关闭

合宁中医骨伤诊所

Perubatan Cina Lim Han Lin

骨科, 儿科, 推拿, 内科, 针灸

Skudai, Johor

store-logo 目前关闭

铭中医骨伤科

Ming Acupuncture

筋伤骨科, 运动治疗师, 整脊, 推拿, 内科, 针灸

Kulai, Johor

store-logo 目前关闭

东林中医联合诊所

Tabib Cina Tong Lin

刮痧, 保健减肥, 拔罐, 中医, 推拿, 内科, 针灸

Skudai, Johor

store-logo 目前关闭

白云中医内科骨伤诊疗所

Rawatan Tabib Pai Yun

筋伤骨科, 保健减肥, 儿科, 妇科, 推拿, 内科, 针灸

Johor Bahru, Johor

store-logo 目前关闭

北京中医药行

Beijing Traditional Chinese Medical Hall

男科, 痔疮, 筋伤骨科, 儿科, 妇科, 推拿, 内科, 针灸

Johor Bahru, Johor

store-logo 目前关闭

同仁堂医局

Tabib Tongzen Tang

男科, 骨科, 经络, 痔疮, 筋伤, 皮肤科, 眼科, 电针, 刮痧, 筋伤骨科, 运动治疗师, 保健减肥, 草药桑拿, 清血, 整脊, 拔罐, 儿科, 妇科, 耳针, 中医, 方脉, 推拿, 内科, 针灸

Johor Bahru, Johor

store-logo 目前关闭

泗强中医药护理诊所

Perubatan Traditional Si Kiong

筋伤骨科, 推拿, 内科, 针灸

Johor Bahru, Johor

store-logo 目前关闭

广峰中医诊所

Perubatan Akupuntur Kwang Pheng

推拿, 内科, 针灸

Muar, Johor

store-logo 目前关闭

民安中医诊所

Tabib Min An

筋伤骨科, 推拿

Batu Pahat, Johor

store-logo 目前关闭

李文德中医针灸推拿医药堂

Pusat Perubatan & Akupunktur B.T Lee

男科, 皮肤科, 儿科, 妇科, 推拿, 内科, 针灸

Johor Bahru, Johor

store-logo 目前关闭

富山中医药行

Kedai Ubat Fu San

中医, 方脉, 推拿, 针灸

Johor Bahru, Johor

store-logo 目前关闭

宏仁轩中医综合诊所

Tabib Dan Akupuntur HongRen Xuan

刮痧, 拔罐, 儿科, 妇科, 推拿, 内科, 针灸

Batu Pahat, Johor

store-logo 目前关闭

大丰经络中医馆

Pusat T.C.M. Dafeng

骨科, 经络, 整脊, 推拿

Johor Bahru, Johor