0
selection-icon
0
selection-icon
store-logo 目前关闭

镛名药行

Kedai Ubat Cina Yong Ming

刮痧, 拔罐, 方脉, 推拿, 内科, 针灸

Bayan Lepas, Pulau Pinang

store-logo 目前关闭

倪成财跌打医务所

Pusat Tabib Cina Seng Chey

筋伤骨科, 推拿, 针灸

Bukit Mertajam, Pulau Pinang

store-logo 目前关闭

清松养生馆

推拿, 内科, 针灸

Bayan Lepas, Pulau Pinang

store-logo 目前关闭

锺兰英中医馆

Choong Lian Jin TCM

推拿, 内科, 针灸

Georgetown, Pulau Pinang

store-logo 目前关闭

杏和生中医诊所

Heng Hoe Sang Trading Sdn Bhd

男科, 骨科, 经络, 痔疮, 筋伤, 皮肤科, 眼科, 电针, 刮痧, 筋伤骨科, 保健减肥, 草药桑拿, 清血, 整脊, 拔罐, 儿科, 妇科, 耳针, 中医, 方脉, 推拿, 内科, 针灸

Bukit Mertajam, Pulau Pinang

store-logo 目前关闭

黄胜谦中医诊疗所

S K Ng Chinese Physician

整脊, 拔罐, 推拿, 内科, 针灸

Bukit Mertajam, Pulau Pinang

store-logo 目前关闭

忠药堂中医诊所

Zhong Yao Enterprise

皮肤科, 眼科, 刮痧, 筋伤骨科, 拔罐, 儿科, 妇科, 方脉, 推拿, 内科, 针灸

Butterworth, Pulau Pinang

store-logo 目前关闭

何氏中医

Hor Chinese Physician

筋伤骨科, 整脊, 推拿, 内科, 针灸

Bukit Mertajam, Pulau Pinang

store-logo 目前关闭

林启发中医医务所

Lim Kee Fatt Tradisional Chinese Medicine

皮肤科, 眼科, 儿科, 妇科, 推拿, 内科, 针灸

Taiping, Perak

store-logo 目前关闭

煌煌中医药店

CCL Huang Huang Enterprise

推拿, 内科, 针灸

Ipoh, Perak

store-logo 目前关闭

丘氏上海中医诊所

Hew Shanghai Healthcare Centre

出诊, 电针, 刮痧, 拔罐, 儿科, 妇科, 中医, 方脉, 推拿, 内科, 针灸

Ipoh, Perak

store-logo 目前关闭

岷山中西药行

Kedai Ubat Min San

筋伤骨科, 推拿, 针灸

Teluk Intan, Perak

store-logo 目前关闭

不留行中医诊所

Batt Lau Hang Chinese Medical

推拿, 内科, 针灸

Ipoh, Perak

store-logo 目前关闭

德安堂药行

Kedai Ubat Tet Onn Tong

推拿, 内科, 针灸

Kampar, Perak

store-logo 目前关闭

陈文发中医诊所

Tan TCM & Acupuncture Center

推拿, 内科, 针灸

Ipoh, Perak

store-logo 目前关闭

普济坊中医针灸

Pu Ji Fang TCM Acupuncture

推拿, 内科, 针灸

Ipoh, Perak