selection-icon
selection-icon
store-logo 目前关闭

锺兰英中医馆

Choong Lian Jin TCM

推拿, 内科, 针灸

Georgetown, Pulau Pinang

store-logo 目前关闭

医健中医治疗保健中心

Yi Jian TCM Centre

推拿, 内科, 针灸

Bayan Lepas, Pulau Pinang

store-logo 目前关闭

錦泰中醫推拿治療

Jing Thai Tuinalogy

推拿, 针灸

Island Glades, Pulau Pinang

store-logo 目前关闭

康和堂中医馆

Kang He Tang Chinese Medicine & Treatments Center

中医美容, 筋伤骨科, 整脊, 拔罐, 推拿, 内科, 针灸

Butterworth, Pulau Pinang

store-logo 目前关闭

镛名药行

Kedai Ubat Cina Yong Ming

刮痧, 拔罐, 方脉, 推拿, 内科, 针灸

Bayan Lepas, Pulau Pinang

store-logo 目前关闭

忠药堂中医诊所

Zhong Yao Enterprise

皮肤科, 眼科, 刮痧, 筋伤骨科, 拔罐, 儿科, 妇科, 方脉, 推拿, 内科, 针灸

Butterworth, Pulau Pinang

store-logo 目前关闭

Ban Hoe Hin Enterprise

万禾兴酒庄药行

拔罐, 推拿

Seberang Jaya, Pulau Pinang

store-logo 目前关闭

杏和生中医诊所

Heng Hoe Sang Trading Sdn Bhd

男科, 骨科, 经络, 痔疮, 筋伤, 皮肤科, 眼科, 电针, 刮痧, 筋伤骨科, 保健减肥, 草药桑拿, 清血, 整脊, 拔罐, 儿科, 妇科, 耳针, 中医, 方脉, 推拿, 内科, 针灸

Bukit Mertajam, Pulau Pinang

store-logo 目前关闭

仁爱堂有限公司

Yin Oi Tong Co. Sdn. Bhd.

刮痧, 拔罐, 儿科, 妇科, 中医, 方脉, 推拿, 内科, 针灸

Paya Terubong, Pulau Pinang

store-logo 目前关闭

清松养生馆

推拿, 内科, 针灸

Bayan Lepas, Pulau Pinang

store-logo 目前关闭

陈文发中医诊所

Tan TCM & Acupuncture Center

推拿, 内科, 针灸

Ipoh, Perak

store-logo 目前关闭

德安堂药行

Kedai Ubat Tet Onn Tong

推拿, 内科, 针灸

Kampar, Perak

store-logo 目前关闭

岷山中西药行

Kedai Ubat Min San

筋伤骨科, 推拿, 针灸

Teluk Intan, Perak

store-logo 目前关闭

丘氏上海中医诊所

Hew Shanghai Healthcare Centre

出诊, 电针, 刮痧, 拔罐, 儿科, 妇科, 中医, 方脉, 推拿, 内科, 针灸

Ipoh, Perak

store-logo 目前关闭

煌煌中医药店

CCL Huang Huang Enterprise

推拿, 内科, 针灸

Ipoh, Perak

store-logo 目前关闭

林启宏中医针灸,内科,眼科治疗中心

Pusat Rawatan Perubatan Zhunghua dan TCM Akupuntur

眼科, 推拿, 内科, 针灸

Bercham, Ipoh, Perak