0
selection-icon
0
selection-icon
store-logo 正在营业

康庆骨伤

Kang Qing TCM Therapy Center

骨科, 刮痧, 拔罐, 推拿

Perai, Pulau Pinang

store-logo 正在营业

医可中医

Eco Ever Enterprise

中医美容, 刮痧, 保健减肥, 整脊, 拔罐, 中医, 方脉, 推拿, 针灸

Butterworth, Pulau Pinang

store-logo 正在营业

Puast Akupunktur Qi TCM

内科, 针灸

Georgetown, Pulau Pinang

store-logo 正在营业

德宽药行

Kedai Ubat Tradisional Teik Kuan

拔罐, 儿科, 妇科, 内科, 针灸

Bukit Mertajam, Pulau Pinang

store-logo 正在营业

SP Plus Enterprise Sdn. Bhd.

儿科, 妇科, 内科, 针灸

Prai, Pulau Pinang

store-logo 正在营业

荣济堂中西药行

Yoong Chee Tong Medical Hall

中医, 方脉, 内科

Georgetown, Pulau Pinang

store-logo 正在营业

伟中医药行

Kedai Ubat Wooi

整脊, 儿科, 妇科, 推拿, 内科, 针灸

Simpang Ampat, Pulau Pinang

store-logo 正在营业

中西医神经内科医务所

Neuron Acupuncture Therapy

整脊, 针灸

Bukit Mertajam, Pulau Pinang

store-logo 正在营业

太医院传统医学中心

Tai E Traditional Complementary Medical

经络, 筋伤骨科, 儿科, 妇科, 中医, 内科, 针灸

Bukit Mertajam, Pulau Pinang

store-logo 正在营业

益康贸易中西药行

Ee Kang Medical Hall Trading

清血, 拔罐, 推拿, 内科, 针灸

Balik Pulau, Pulau Pinang

store-logo 正在营业

義忠藥行

Kedai Ubat Yi Chong

推拿, 内科, 针灸

Kangar, Perlis

store-logo 正在营业

德安堂药行

Kedai Ubat Tet Onn Tong

推拿, 内科, 针灸

Kampar, Perak

store-logo 正在营业

程信光针灸馆

Tabib Cina Akupuntur Tiang Seng Kong

拔罐, 儿科, 妇科, 内科, 针灸

Sitiawan, Perak

store-logo 正在营业

建安堂参茸药行

Kean Onn Tong Medical Hall

内科, 针灸

Gopeng, Perak

store-logo 正在营业

新板德昌参茸药行

Kedai Ubat Taik Cheong

Taiping, Perak

store-logo 正在营业

和景城中医养生馆

Harmony View TCM & Acupuncture

内科, 针灸

Sugai Siput, Perak